PHP Recursively kullanarak MySQL DB Veri oluşturma

0 Cevap php

Ben öğelerin tam bir listesini oluşturmak için bir veritabanı döngü çalışıyorum. Ben çözüm özyinelemeli olması gerekiyor inanıyorum, ama yanlış olabilir. Birisi özyinelemeli fonksiyonu ile bana yardımcı olabilir mi?

Ürün ve seçenekleri: My DB iki tablo vardır.

Items fields
itemno
description
o1: pointer to option table group
o2: pointer to option table group
o3: pointer to option table group
o4: pointer to option table group
o5: pointer to option table group
o6: pointer to option table group

Options fields
group
optno
description
pointer: horizontal pointer to another options group

Yani temelde, ben tablolardan bir itemNO, açıklama dosyası oluşturmak istiyorum.

0 Cevap