Bir çok dişli istek ortamda nesne yönelimli kodlama - PHP

0 Cevap php

Ben bir nesne yönelimli tasarım bir web uygulaması yazıyorum. Bu uygulama oldukça sık veritabanı ile etkileşim olacaktır. Birkaç düzenli operasyonlar Özetle vb belli işlevleri yerine, istenen işlevi / yöntem için bir kullanıcının ACL izinleri doğrulanması, veritabanı çok kullanılacak. Yani burada benim soru şu, ben OOP kullanarak benim uygulama geliştirmek ve gelen girişini ayarlamak için kullanılacak sınıf düzeyi değişkenleri bildirmek yapmak, ve eğer başka bir kullanıcıdan gelen herhangi bir paralel veya eşzamanlı istek varsa, olur veri girişi değiştirilebilir?

Ben uygulama çok dişli ve süreç bitmiş değildir kadar? Geliyor giriş değiştirildiği edilmeyecektir olduğundan emin olmak için ayrı bir şeyler yapmak zorunda mıydı?

ex:

class myProces{
var $input1;
var $input2;

  function process1($ip1, $ip2){
   $this->input1 = $ip1;
   $this->input2 = $ip2;
   $this->getDataDB();    
  }

  function getDataDB(){
   //do some database activity with the class level variables;
   // I would pass the values in the class level variables;
  $query = "select column from table where col1 = $this->input1 and col2= $this->input2"; 

  mysql_query($query);

  return something;
  }


}

Şimdi ben aynı zamanda benim uygulamayı isabet iki kullanıcımız var ve bu sınıfta işlevlerine bir arama yaparsanız

user1: $obj = new myProces(); $obj->process1(1,2);

user2: $obj = new myProces(); $obj->process1(5,6);

Ben sınıf düzeyinde değişkenler var ise eşzamanlı istekleri geldiklerinde Şimdi, onlar değerler değişmiş olurdu? Çoklu iş parçacığı işleme için her türlü yapıyor PHP misiniz? Ben Apache istekleri sıraya edilebilir bir mesaj kuyruğuna olarak hareket edebilir emin değilim.

Çoklu her türlü geliştiriciler tarafından yapılmalıdır eğer kullanıcı ağır sayısı ile web uygulamaları için cepten iyidir ya da eğer herkes açıklayabilir misiniz?

0 Cevap