PHP ile Yeni Çocuk XML Eleman yerleştirilmesi ile yardıma ihtiyacınız

0 Cevap php

Ben şimdi saatlerce etrafında gezen oldum ve bir XML dosyasında yeni bir alt öğe eklemek ve daha sonra XML dosyasını kaydetmek için nasıl basit explaination ya da gösteri var.

İşte XML Ağacı .. (çok basit)

< book > 

  <chapter> 
    <title>Everyday Italian</title> 
    <year>2005</year> 
  </chapter> 
  <chapter> 
    <title>Harry Potter</title> 
    <year>2005</year> 
  </chapter> 
  <chapter> 
    <title>XQuery Kick Start</title> 
    <year>2003</year>  
  </chapter> 

< / book > 

... I would deeply appreciate any help with this. Once again to recap, I have a PHP file and it its goal is to insert a new "chapter" with specifieid "title" and "year" and then save the new file (basically overwriting the book.xml file)

0 Cevap