PHP açmasının VAR değiştirmeden önceki var itibaren artışlarla yeni php VAR oluştur

0 Cevap php

Bu numaralar "02" ve "03" ve çıkış - I (sayı "1" olarak bu durumda çıktı) geçerli ay bir değişken almak gerekir. Bunu yapmak için çalışıyorum:

<?php $current_month = "{current_time format="%m"}"; 
$next_month = "0".$current_month++; 
$third_month = "0".$next_month++; 
?>

ama bu yapmak istemiyorum orijinal değişken, değişiyor. Bunu nasıl başarırız?

Yardımlarınız için teşekkürler.

0 Cevap