PHP oturumları alt etki alanları arasında yok

0 Cevap php

This could be the sequel of this question: PHP Sessions across sub domains

Ben sadece bu kullanarak başarılı bir multi-domain oturumu:

session_set_cookie_params(0, '/', '.domain.com');
session_start();

I domain.com den çıkış çalıştığınızda sorunudur. PHP session_destroy() manuel önerildiği gibi, logout için hatta tüm bu her şeyi denedim:

// Unset all of the session variables.
$_SESSION = array();

// If it's desired to kill the session, also delete the session cookie.
// Note: This will destroy the session, and not just the session data!

if (ini_get("session.use_cookies")) {
  $params = session_get_cookie_params();
  setcookie(session_name(), '', time() - 42000,
    $params["path"], $params["domain"],
    $params["secure"], $params["httponly"]
  );
}

Ama çalışmıyor. I subdomain.domain.com ziyaret ettiğinizde oturum hala hayatta.

I nasıl yapabilirim?

Teşekkür ederiz!

0 Cevap