Yerli Türleri json 'resmen' Destek Dönüşüm mı?

0 Cevap php

PHP olarak, json_encode bir json dize olarak bir nesneyi kodlamak için kullanabilirsiniz.

$string = json_encode($some_object);

Ancak, PHP json_encode bir dize geçirirseniz nesneleri (ints, dizeleri, vb) kabul edilmez veritipinin standart takım var, bu kullanılabilecek bir javascript deyimi içeren bir dize döndürür dizeyi tanımlamak için.

Daha az garip lafzı, bu

echo json_encode("Hello 
world, please don't " . '"' . "misuse quote's for emphasis " .  "or possessive apostrophes' ");

çıktısı bu (bir javascript hazır dize)

"Hello \n\tworld, please don't \"misuse quote'sor possessive apostrophes' "

Bu JSON şartnamenin davranış parçası mı? Yani, JSON tanımlıyor ya da bir uygulama yerli, olmayan nesne, veritipinin dönüşüm ele nasıl tavsiye? Hatta hiç dönüşüm bir görüş var? Benim okuma of the RFC gibi muğlak bırakmış, ama bunları yorumlama bok değilim.

Ben işlevi gelecekteki bir sürümünden kaybolan bu davranış olasılığında ilgileniyorum çünkü ben soruyorum. bir yere bir şartnamede kodifiye ediyorsa yani, bu gelişim sırasında eklemek için düşünülen birisi bir kapalı olduğunu ise daha ortadan daha az olasıdır.

0 Cevap