Nedeni: php olmayan nesne özelliğini almak için çalışılıyor

0 Cevap
$EODQuery = "SELECT * FROM EOD WHERE Symbol LIKE '$start' LIMIT 1 OFFSET $limit";

$EODRes = $mysqli->query($EODQuery);

I doğrudan veritabanını sorguladığınızda bir hata alıyorum, ama değil.

  <?php $i = 0; while($i <= 4) { $EODRow = getEOD("A%",$i); $i++; echo $EODRow;  } ?>

0 Cevap