PHP CSV alırken çiftleri kontrol

0 Cevap

I bir form veri alırsanız, ben çiftleri kontrol etmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz ama bir csv dosyasını aldığınızda nasıl i çiftleri kontrol edebilirim.

25 satırlar ben bunu nasıl yaparım varsa burada select (=) sadece bir değer ama excel yapacak?

$check = mysql_query("SELECT * FROM table WHERE x= '$Thd'");

if ($x)
{
  if(mysql_num_rows($check) != 0)
  {
  header('location:nw.php?msg=cat exists');
  }
  else
  {

  )";

Şimdiden teşekkürler. Herhangi bir yardım takdir edilmektedir.

0 Cevap