set_locales tr başarısız

0 Cevap

Ben en_US için yerellerde ayarlamak için çalışıyorum, ama hiçbir şey döndürür?!

setLocale(LC_ALL, 'en_US');

ben kullanıyorum doğru kodu?

0 Cevap