Gettext, görüntüleme değil

2 Cevap php

I'm trying to load my .mo translations using the following code, but it doesn't work. I have the php gettext ext. enabled in my phpinfo() and all the required locales are installed. Did I miss anything?

$locale = "en_US";

putenv("LC_ALL=$locale");

setlocale(LC_ALL, $locale);

bindtextdomain("messages", "./locale");
textdomain("messages");

Benim. Mo dosyası ./locale/en_US/messages.mo bulunur

2 Cevap

Bir apache parçacığı bir. Mo dosyasını yüklediğinde apache parçacığı geri dönüşümlü kadar, onu yeniden olmaz. Eğer. Mo dosyasını güncelleştirmek, ve php yeni. Mo dosyası kullanarak emin olmak istiyorsanız Yani, aslında apache yeniden başlatma ya da mo dosyası için farklı bir ad kullanmanız gerekir.

Her neyse, ben LANG ortam değişkeni ayarlamak olacaktır.

Muhtemelen yerine göreceli, mutlak şekilde yolunu değiştirmek gerekir.