Oku If-Modified-Since PHP CGI başlığındaki

1 Cevap php

Benim PHP komut dosyası (evet, ben bunu biliyorum) If-Modified-Since başlığının değerini okumak mümkün olmasına bağlıdır.

Ben mod_php olarak PHP kullanıldığında düzgün çalıştı, ama şimdi ben suPHP'lidir (CGI) geçtiğinizi, bunun Apache kendisi tüm PHP onları yönlendirme olmadan, bu başlık içeren isteklerini işler görünür.

Dinamik olarak oluşturulan CSS dosyası (bu benim komut dosyası ne yapar) değiştiği zaman, Apache belki bilmiyorum, çünkü bu, aptalca. Nasıl bu konuda Apache terbiye edebilirsiniz?

1 Cevap

Bu değişken yer alır $_SERVER['HTTP_IF_MODIFIED_SINCE'].

I HTTP_IF_MODIFIED_SINCE gibi eğlenceli malzeme ile birlikte, bir komut dosyası kullanabilirsiniz. ;-)

Ciao!