VB Script Documents.Open 424 hata atma

1 Cevap php

Yani bir vbs script var:

Function test2open( sSourceFile, sPDFFile )
 Dim wApp ' As Word.Application
 Dim wDoc ' As Word.Document

 logStream.writeline "inside test2open"
 on error resume next

 Set wApp = CreateObject("Word.Application")
 logStream.writeline Err.Number
 Err.Clear

 Set wDoc = wApp.Documents.Open("c:\Windows\Temp\test.DOC")
 logStream.writeline Err.Number
 logStream.writeline Err.Description
 logStream.writeline Err.Source

 wApp.Quit WdDoNotSaveChanges
 Set wApp = Nothing
End Function

Ben cscript.exe ile apache üzerinden bu vi php exec çağrısı arıyorum. Ben her şeyi yapıştırmak için gitmiyorum ana yazısının noktası bir pdf bir word doc dönüştürmek olduğunu. Ama benim tam komut ve yukarıda bir de aynı sorun var.

Microsoft VBScript çalışma zamanı hatası gerekli pencerelerin ben düşünürdüm gibi çalıştığını kutu otururken, ama 424 Hatası Nesne ile Documents.Open çağrı php bu hataları üzerinden apache üzerinden uzaktan çağrıldığında kendisi tarafından vbs komut çağırdığınızda.

Bu aynı tam kod bana bu izni sorunu bir tür (bu açıklama MS hata mesajları aşk) olduğunu düşündürüyor 2 diğer pencereleri kutuları düzgün çalışıyor. Ama ne çözemiyorum. Herhangi bir düşünce?

1 Cevap

Ben sorumun cevabını buldum inanıyorum. Sorun, MS ofis ürünleri otomasyon kullanımını kısıtlayan olmasıdır. Server 2008 64bit ve Office 2007 sadece iyi çalışmıyor. Benim için çalıştı çözüm bulunmuştur:

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/innovateonoffice/thread/b81a3c4e-62db-488b-af06-44421818ef91?prof=required

Durumda parçacığı kaybolur:

This solution is ...

・Windows 2008 Server x64

 Please make this folder.

 C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop

・Windows 2008 Server x86

 Please make this folder.

 C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop