phpmyadmin güvenlik

3 Cevap php

I have a production server with apache2, php, mysql. I have just one site right now (mysite.com) as a virtual host. I want to put phpmyadmin, webalizer, and maybe webmin on there. So far, I installed phpmyadmin, and it works but the whole internet can go to mysite.com/phpmyadmin

Nasıl yani benim güvenlik duvarı arkasında makineleri için sadece erişilebilir 192.168.0.0/16 söylemek görünürlüğünü azaltabilir?

3 Cevap

1) You can do it at the Webserver level.

Izin kullanın / apache için kuralları reddetmek. Eğer apache yapılandırma dosyasına doğrudan erişimi yoksa, bir. Htaccess dosyasını kullanabilirsiniz.

<Directory /docroot>
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from 10.1.2.3
</Directory>

2) You can do it at the application level using the phpmyadmin config file.

Yapılandırma parametresi: $cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']

Kuralları örnekleri şunlardır:

'all' -> 0.0.0.0/0
'localhost' -> 127.0.0.1/8
'localnetA' -> SERVER_ADDRESS/8
'localnetB' -> SERVER_ADDRESS/16
'localnetC' -> SERVER_ADDRESS/24

Sen resmi phpMyAdmin yapılandırma belgelerinde bu görebilirsiniz.

http://www.phpmyadmin.net/documentation/#servers_allowdeny_order

Sen mod_access denilen Apache bir modül kullanmak

Apache yapılandırma dosyasında veya dizinin kökünde bir. Htaccess dosyası içinde bunu yapılandırabilirsiniz.

Burada kısa bir örnek

<Directory /your_folder/location>
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from 123.123.123.123
</Directory>

<Location> direktifi (sunucu yapılandırma ya da eğer bu ya. Htaccess olarak, izin verilir) kullanın. Orada, sen Allow from herkesten except belli bir kaynak erişimi reddetmek için kullanabilirsiniz.