PHP Form Limbo Bilgi gönderme!

3 Cevap php

Müvekkilimin alıntı formu çok sayıda e-posta üreten değil söylendi. Ben form onay sayfasına getiriyor olsa da, bilgi alıcı ulaşır asla öğrendim.

Bu test amaçlı ofisime e gider bu yüzden kod değiştirmiştir. Ben aşağıda form elemanları için kod gönderirseniz, birileri sorun olabilir ne noktaya mümkün olacaktır?

Thank you very much!

Alıntı sayfaya link http://autoglass-plus.com/quote.php

First is the form itself:

<form id="quoteForm" name="form" action="form/index.php" method="post">
 <fieldset>
 <p> <strong>Contact Information:</strong><br />
 </p>
  <div>
  <label for="firstname">First Name:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="firstname" class="txt" id="firstname" />
 </div>
  <div>
  <label for="lastname">Last Name:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="lastname" class="txt" id="lastname" />
 </div>
  <div>
  <label for="address">Address:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="address" class="txt" id="address" />
 </div>
  <div>
  <label for="city">City:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="city" class="txt" id="city" />
 </div>
  <div>
  <label for="state">State:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="state" class="txt" id="state" />
 </div>
  <div>
  <label for="zip">Zip:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="zip" class="txt" id="zip" />
 </div>
  <div>
  <label for="label">Phone:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="phone" class="txt" id="label" />
 </div>
  <div>
  <label for="email">Email:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="email" class="txt" id="email" />
 </div>
  <p><br />
    <b>Insurace Information</b></p>
  <p><i>Auto Glass Plus in an Approved Insurance Vendor. Insurance claims require additional information that we will request when we contact you for your quote.</i></p>
  <br />
 <div>
  <input type="checkbox" name="insurance" value="yes" />
  Check here if this is an insurance claim.<br />
  <label for="year">Insurance Provider:<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="provider" class="txt" id="provider" />
 </div>
  <p><br />
   <b>Vehicle Information:</b><br />
 </p>
  <div>
  <label for="year">Vehicle Year :<br />
  </label>
  <input type="text" size="30" name="year" class="txt" id="year" />
 </div>
  <div>
  <label for="make">Make: </label>
  <br />
  <input type="text" size="30" name="make" class="txt" id="make" />
 </div>
  <div>
  <label for="model">Model:</label>
  <br />
  <input type="text" size="30" name="model" class="txt" id="model" />
 </div>
  <div>
  <label for="body">Body Type:<br />
  </label>
  <select name="body" id="body">
   <option>Select One</option>
   <option value="2 Door Hatchback">2 Door Hatchback</option>
   <option value="4 Door Hatchback">4 Door Hatchback</option>
   <option value="2 Door Sedan">2 Door Sedan</option>
   <option value="4 Door Sedan">4 Door Sedan</option>
   <option value="Station Wagon">Station Wagon</option>
   <option value="Van">Van</option>
   <option value="Sport Utility">Sport Utility</option>
   <option value="Pickup Truck">Pickup Truck</option>
   <option value="Other Truck">Other Truck</option>
   <option value="Recreational Vehicle">Recreational Vehicle</option>
   <option value="Other">Other</option>
  </select>
 </div>
  <p><b><br />
   Glass in Need of Repair:</b><br />
 </p>
  <div>
  <input type="checkbox" name="repairs" value="Windshield" />
   Windshield<br />
   <input type="checkbox" name="repairs" value="Back Glass" />
   Back Glass<br />
   <input type="checkbox" name="repairs" value="Driver&rsquo;s Side Window" />
   Side Window*<br />
   <input type="checkbox" name="repairs" value="Chip Repair" />
   Chip Repair<br />
   <input type="checkbox" name="repairs" value="Other" />
   Other </div>
  <p><strong>*Important:</strong> For side glass, please indicate the specific window that needs replacement <i>(e.g. passenger side rear door or driver side vent glass)</i>, and any tinting color preference in the <strong>Describe Damage </strong> field.</p>
  <p><br />
   <b>Describe Damage</b></p>
  <div>
  <textarea rows="6" name="damage" id="damage" cols="37" class="txt"></textarea>
 </div>
  <input type="hidden" name="thanks" value="../thanks.php" />
 <input type="hidden" name="required_fields" value="firstname, lastname, email, phone" />
 <input type="hidden" name="html_template" value="testform.tpl.html" />
 <input type="hidden" name="mail_template" value="testmail.tpl.txt" />
 <div class="submit">
  <center>
   <input type="submit" value="Submit Form" name="Submit" id="Submit" />
  </center>
 </div>
 </fieldset>
</form>

Then it sends to a file named index.php inside the "form" folder:

<?php

   $script_root      = './';

   $referring_server   = 'www.wmsgroup.com, wmsgroup.com, scripts';
   $allow_empty_referer  = 'yes';   // (yes, no)

   $language       = 'en';   // (see folder 'languages')

   $ip_banlist      = '';

   $ip_address_count   = '0';
   $ip_address_duration  = '48';

   $show_limit_errors   = 'yes';  // (yes, no)

   $log_messages     = 'no';   // (yes, no)

   $text_wrap       = '65';

   $show_error_messages  = 'yes';

   $attachment      = 'no';  // (yes, no)
   $attachment_files   = 'jpg, gif,png, zip, txt, pdf, doc, ppt, tif, bmp, mdb, xls, txt';
   $attachment_size    = 100000; 

   $path['logfile']    = $script_root . 'logfile/logfile.txt'; 
   $path['upload']    = $script_root . 'upload/'; // chmod 777 upload
   $path['templates']   = $script_root . 'templates/';

   $file['default_html'] = 'testform.tpl.html';
   $file['default_mail'] = 'testmail.tpl.txt';

   /*****************************************************
   ** Add further words, text, variables and stuff
   ** that you want to appear in the templates here.
   ** The values are displayed in the HTML output and
   ** the e-mail.
   *****************************************************/
   $add_text = array(

             'txt_additional' => 'Additional', // {txt_additional}
             'txt_more'    => 'More'    // {txt_more}

            );


   /*****************************************************
   ** Do not edit below this line - Ende der Einstellungen
   *****************************************************/ 

   /*****************************************************
   ** Send safety signal to included files
   *****************************************************/
   define('IN_SCRIPT', 'true');

   /*****************************************************
   ** Load formmail script code
   *****************************************************/
   include($script_root . 'inc/formmail.inc.php')
   ?>

Formail.inc.php, testform.tpl.php, testform.tpl.text ve sonra onay sayfası, thanks.php de var

Ben bu hep birlikte nasıl çalıştığını bilmek istiyorum ve ne sorun olabilir.

3 Cevap

Form GentleSource.com Form Mail package kullanıyor görünüyor. Ben bir alt dizinde kaynak zip veya tar.gz dosyaları taze bir yükleme ile sıfırdan başlayarak öneririz. Sonra test, kendi kurulum talimatları ile çalıştırın. Sonra sizin önceden formu çalıştı şekilde özelleştirilmiş olsun.

Bu soruya "Bunların hepsi birlikte çalışmak nasıl" tepki olarak.

Kullanıcı quote.php sayfada bilgi girer. Sayfa gönderildiğinde, bu işleme / index.php oluşturulması için gönderilir. Bu dosya bilgileri iki yol, bir şablon testform.tpl.php kullanarak html e-posta yolu ve biçimi testform.tpl.text kullanarak metin e-posta için ikinci bir yol girmiş bazı kontroller ve biçimlerini yapar. Bu bilgiler daha sonra kullanıcıya yanıt görüntüleyen thanks.php sonra e-posta ve gönderdiği formmail.inc.php geçirilir.

Sorun ne olabilir? Formmail.inc.php dosyaya bakmak ve düzgün sunucu ve php kurulumu için yapılandırılmış olduğundan emin olun.

Sen posta şablonu mail.tpl.txt e-posta adresleri doğru biçime sahip olduğundan emin olmalısınız. E-posta adresleri açılı parantez içinde olmalıdır:

From: <visitor@example.com>

Eğer ad ve soyad alanları kullanarak ediyorsanız, onlar tırnak içinde olması gerekir:

From: "{firstname} {lastname}" <vistor@example.com>

Script e-postalar göndermek olmaz neden diğer olasılıklar: hayır MTA ile Windows sunucu. Postalar yolda bir yerde bir spam filtresi tarafından yakalanmak.

Sunucu bile e-postalar göndermek eğer test etmelisiniz:

<?php 

mail('your-email@example.com', 'Test-Subject', 'Test-Message');

?>