Php dosya yükleyerek Sorunları

3 Cevap php

Ben PHP kullanarak bir sever için bir dosya yüklemek için çalışıyorum. Ben çalışmak için alınamıyor. İşte kod:

if( isset($_POST['Upload']) )
{

  //size condition 
  if ( $_FILES['uploaded']['size'] > 350000) 
  { 
   $mesg = "Your file is too large.<br>"; 
   exit; 
  } 

  if( move_uploaded_file($_FILES['uploaded']['tmp_name'], "upload/" . $_FILES['uploaded']['name'] ) )
  { 
   $mesg = "The file ". basename( $_FILES['uploaded']['name']). " has been uploaded";  
  } 
  else 
  {   
   $mesg = "Sorry, there was a problem uploading your file."; 
  }  
}
else
{
  $mesg = "Select a File to upload.";
}

Burada dosyayı göndermek için kullanıyorum form için kod:

<?
echo $mesg;
?>
<br /><br />
<form enctype="multipart/form-data" action="" method="POST">
Please choose a file: <input name="uploaded" type="file" /><br />
<input type="submit" value="Upload" />
</form>

3 Cevap

Sizin gönderme düğmesi, bir adı yok:

<input type="submit" value="Upload" />

Sen $_POST['Upload'] için kontrol ediyoruz, bu nedenle muhtemelen istiyorum:

<input type="submit" value="Upload" name="Upload" />

Sen enctype="multipart/form-data" sizin <form> etiketi ya da hiçbir şey tarih olacak içeride gerekir.

Daha fazla bilgi için, PHP manual check out.

Ayrıca, ben sadece işlevselliğini sınamak için yapıyoruz emin değilim, ama özellikle kendi orijinal isimleri ile, bir web erişilebilir klasörüne yüklenen dosyaları koyarak dikkatli olmalıdır. Bu kötü niyetli bir komut dosyası yüklemek ve potansiyel sunucu üzerine almak birisi için bir açık kapı bırakıyor.

Formunuzu değiştirin

<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">