AJAX ile CodeIgniter Modeli için Javascript $ _GET değişkenleri geçmek

0 Cevap php

Günaydın, bir projeyi uygulamak için Google Maps V3 kullanarak Im.

Benim görüşüme göre, bir infowindow kullanıcı giriş verilerini açılır. Ben veritabanına verileri kaydetmek istiyorum.

My addMarker model function should grab the entered data and save it to my database. Currently, the infoWindow opens and I can enter information. But that data isn't sent to the addMarker function in my model.

function saveData() {


   var name = escape(document.getElementById("name").value);
   var item = escape(document.getElementById("item").value);
   var type = document.getElementById("weapon").value;
   //var latlng = marker.getPosition();
   var url= "http://localhost:8888/index.php/site_model/addMarker?name="+ name
  +"&item="+item+"&weapon="+weapon;

 downloadUrl(url, function(data, responseCode) {
    if (responseCode == 200 && data.responseText <= 1) {
     infowindow.close();
     document.getElementById("message").innerHTML = "Location added.";
    }

else
  {alert('NOT done');
  alert('TEST');
  }
   });

function downloadUrl(url, callback) {
   var request = window.ActiveXObject ?
     new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') :
     new XMLHttpRequest;

   request.onreadystatechange = function() {
    if (request.readyState == 4) {
     request.onreadystatechange = doNothing;
     callback(request.responseText, request.status);
    }
   };

   request.open('GET', url, true);
   request.send(null);
  }

  function doNothing() {}

Site_model içinde addMarker Model fonksiyonu

function addMarker()
  {
    $data = array(
      'name' =>$this->input->post('name'),
      'item' =>$this->input->post('item'),
      'lat' =>$this->input->post('lat'),
      'lng' =>$this->input->post('lng'),
      'weapon' =>$this->input->post('weapon'),
      'injured' =>$this->input->post('injured')
    );

    $insert = $this->db->insert('data', $data);
    return $insert;
  }

0 Cevap