PHP Session değişkeni isset (..) = 1 session_start () sonra

0 Cevap php

Ben PHP oturum değişkenleri kapsamını veya oturumu kendisi, dolayısıyla bu soruyu anlayış değilim sanırım:

Bu benim kodudur

  if(session_id()!=""){
  echo "Getting rid of session"."</br>";
  session_destroy();
 }
 echo "Before session_start(): ".isset($_SESSION["first_date_of_week"])."</br>";
 session_start();
 echo "After session_start(): ".isset($_SESSION["first_date_of_week"])." ".$_SESSION["first_date_of_week"]->format("Y-m-d")."</br>";

Çıktısı:

Before session_start():
After session_start(): 1 2011-01-09

Nasıl oturum değişkeni üzerinde isset (..) yaparken ben bile kullanılmış veya henüz ayarlanmamış olsa bile o, oturum başladıktan sonra doğrudan ayarlanır ki geldin? Ancak, yine de daha önce olduğu gibi aynı değere sahip.

Ayrıca, session_id () = "" if şartının harekete asla beri. Ben "" ayarlanırsa nasıl gelip, oturumu öldürmeye hiç? Yani Ben sayfayı yenileyin ve oturumu hala hayatta olmasını bekler.

Zaten ayarlanmış olup olmadığını isset (..) fonksiyonu kullanılarak daha sonra oldukça yararsız test ediyor ...

Şimdiden teşekkürler!

/ Niklas

0 Cevap