Preg_match_all kullanarak html kaynak koddan tüm bağlantı id alın

0 Cevap php

Ben bu şekilde yapmak gerekir ama bunlardan bir sürü var çünkü onun sadece benim tüm bağlantıların kimliği almak için biliyorum

Here is the patern: <a href="mylink.php?get=123456">Click 1</a> <a href="mylink.php?get=222222">Click 2</a> <a href="mylink.php?get=81456">Click 3</a> <a href="mylink.php?get=1700">Click 4</a>

I want to get all "get=" values (123456, 222222, etc.) And also the "Click 1", "Click 2", etc values using Preg_match_all()

Herhangi bir fikir?

Teşekkürler çok çocuklar!

0 Cevap