PHP span etiketi içinde belirli sözcükleri bağlantıları ekle

0 Cevap php

Ben bir bağlantı eklemek istiyorum kelimelerin bir listesini, ben preg_match_all ve preg_replace kullanarak oldukça kolay yapabilirsiniz var:

$str = "<span class=\"cz\">Dám si jedno pivo prosím.</span> = I'll have a beer please.";

preg_match_all('/[a-zťúůýžáčďéěíňóřš]+/i',$str,$matches);
$matches = array_unique($matches[0]);

foreach ($matches as $match) {
    if(!empty($words[$match])) {
        $str = preg_replace("/(^|[^\w]){1}(".preg_quote($match,"/").")($|[^\w]){1}/i", '\\1<a href="#">\\2</a>\\3', $str);
    }
}

echo $str;

Ne yapmak istiyorum span etiketi içinde sadece bağlama kısıtlamak olduğunu.

Beynim tüm regex-ed, yani herhangi bir yardım mutluluk duyacağız! Teşekkürler!

Darren.

0 Cevap