Nasıl bir url üzerinden mesaj göndermek için ajax kullanmak ve hala çizgi sonları tutabilir?

0 Cevap php

Here is a sample of the javascript/ajax on PAGE A:

var commReq = getXmlHttpRequestObject();
function AddComment(Comment){
  if (commReq.readyState == 4 || commReq.readyState == 0){
    commReq.open("GET", '/receiveComment.php?com='+Comment+'&' + Math.random(), true);
    commReq.onreadystatechange = handleComment;
    commReq.send(null);
  }
}

Now the php page that receives the comment (receiveComment.php) PAGE B:

$Comment = mysql_real_escape_string(preg_replace("/[^A-Za-z0-9_,.!@:'\"\/\n ]/","", $_GET['com']));
mysql_query("INSERT INTO Comments (Comment,Date) VALUES ('$Comment','$Date')");

Açıkçası bu sadece örnek kesimler vardır ama 2. sayfalarından. Sayfa B şimdiye kadar açıklamanızı depolamak için kullanıyorum onun sayesinde ajax beri görülen almaz. Ama satır bir kullanıcı textarea kutusuna eklemek olabilir tatili saklamak mümkün olmak istiyorum. Herhangi bir yardım veya öneriler büyük mutluluk duyacağız!

0 Cevap