Bir dize tutan xml formatında regex değişiklik yapma

0 Cevap php

Ben bir dizesinde aşağıdaki xml var.

<field1 param1="value" hun="true">
<field2 hun="true">
<field3 param2="value" hun="true">

I hun="true"> her örneğini bulmak ve başka bir xml alanı eklemek istediğiniz <newxml value="number"> Yani benim xml Bu gibi görünecektir

<field1 param1="value" hun="true">
<newxml value="number">
<field2 hun="true">
<newxml value="number">
<field3 param2="value" hun="true">
<newxml value="number">

0 Cevap