PHP Basit Wiki Ayrıştırıcı Nowiki Tag

0 Cevap php

Ben wiki biçimlendirme içine düz metin dönüştüren basit bir işlevi var. Ama değişiklik belirli dizeleri engel olamaz bir sorunla karşı karşıya. Yani hiçbir değişiklik yapılmaz, içinde, ek nowiki tag gerekir. Ben bu yüzden lütfen yardım, regex iyi bilmiyorum.

<?php
function simpleText($text){
 $text = preg_replace('/======(.*?)======/', '<h5>$1</h5>', $text);
 $text = preg_replace('/=====(.*?)=====/', '<h4>$1</h4>', $text);
 $text = preg_replace('/===(.*?)===/', '<h3>$1</h3>', $text);
 $text = preg_replace('/==(.*?)==/', '<h2>$1</h2>', $text);
 $text = preg_replace('/==(.*?)==/', '<h1>$1</h1>', $text);
 $text = preg_replace("/\*\*(.*?)\*\*/", '<b>$1</b>', $text);
 $text = preg_replace("/__(.*?)__/", '<u>$1</u>', $text);
 $text = preg_replace("/\/\/(.*?)\/\//", '<em>$1</em>', $text);
 $text = preg_replace('/\-\-(.*?)\-\-/', '<strike>$1</strike>', $text);
 $text = preg_replace('/\[\[Image:(.*?)\|(.*?)\]\]/', '<img src="$1" alt="$2" title="$2" />', $text);
 $text = preg_replace('/\[(.*?) (.*?)\]/', '<a target="_blank" href="$1" title="$2">$2</a>', $text);
 $text = preg_replace('/&gt;(.*?)\n/', '<blockquote>$1</blockquote>', $text);

 $text = preg_replace('/\* (.*?)\n/', '<ul><li>$1</li></ul>', $text);
 $text = preg_replace('/<\/ul><ul>/', '', $text);

 $text = preg_replace('/# (.*?)\n/', '<ol><li>$1</li></ol>', $text);
 $text = preg_replace('/<\/ol><ol>/', '', $text);

 $text = '<div class="wikiText">'.$text.'</div>';
 return $text;
}                                             
?>

0 Cevap