Bir ajax mesaj karşılığında bir href yerleştirin.

0 Cevap php
$return['error'] = false;
$return['msg'] = 'You have been logged in! You will be redirected to the UserCP in 3 seconds! If redirection fails <a href="usercp.php">click here</a>';

Iade ediliyor ama <a href metin değil, bir bağlantı olarak görüntülenir ediliyor.

Ajax kod Alakalı parçacığını:

$.ajax({
      type : 'POST',
      url : 'logina.php',
      dataType : 'json',
      data: {
        type : $('#typeof').val(),
        login : $('#login').val(),
        pass : $('#pass').val(),


      },
      success : function(data){
        $('#waiting').hide(500);
        $('#empty').show(500);
        $('#message').removeClass().addClass((data.error === true) ? 'error' : 'success')
          .text(data.msg).show(500)
          if (data.error === true){
          $('#reg').show(500);ß
          $('#empty').hide();
        }
        else {
        setTimeout(function(){ document.location = 'http://blahblah.com/usercp.php';}, 3000 ); 

          }

0 Cevap