göreceli zamanlı sorunları php

0 Cevap php

Ben belirli bir tarihten beri geçen göreli zaman işe için bu işlevi var,

function nicetime($date) {
  if(empty($date)) {
    return "No date provided";
  }

  $periods     = array("second", "minute", "hour", "day", "week", "month", "year", "decade");
  $lengths     = array("60","60","24","7","4.35","12","10");

  $now       = time();
  $unix_date     = strtotime($date);

    // check validity of date
  if(empty($unix_date)) {  
    return "Bad date";
  }

  // is it future date or past date
  if($now > $unix_date) {  
    $difference   = $now - $unix_date;
    $tense     = "ago";

  } else {
    $difference   = $unix_date - $now;
    $tense     = "from now";
  }

  for($j = 0; $difference >= $lengths[$j] && $j < count($lengths)-1; $j++) {
    $difference /= $lengths[$j];
  }

  $difference = round($difference);

  if($difference != 1) {
    $periods[$j].= "s";
  }

  return "$difference $periods[$j] {$tense}";
}

Ben işlevi ölürse ben {[olsun ancak ben kötü tarih $unix_date ancak boş olduğu anlamına gelir döndü alıyorum, "2011-01-16 12:30" olarak fonksiyonunu bir tarih geçirerek (1)]} olduğunu ancak dönmek olur işlevine geçirilen bir (daha önce, aşağıda ben yöntemi arıyorum nasıl.

echo nicetime(date('Y:m:d G:i', $a['created_at']))

0 Cevap