API - Doğru denetleyicisi doğrudan url

0 Cevap php

I'm currently writing a RESTful API for my service. My url scheme is this:
www.mydomain.com/api/user - POST method, create new user
www.mydomain.com/api/user/id - GET/PUT method- Fetch/update user's details

Ben bu isteği işler ve doğru yanıtı verir sunucuda userController.php yazdı. O / API / userController.php benim sunucuda bulunuyor

My question is how do I direct the above url's (http://www.mydomain.com/api/user/ and http://www.mydomain.com/api/user/id) to activate the userController.php on the server? Do I do it through the .htaccess file?

Teşekkürler!

0 Cevap