Facebook php aracılığıyla tuval izinleri Genişletilmiş

0 Cevap php

Ben yeni bir proje, Woobook üzerinde çalışıyorum. Ben şimdiye kadar Eski REST API kullanılan ama (OAuth ile) yeni biri ile çalışmayı öğrenmek gerekir. Ben ilk genişletilmiş izinleri almak istiyorum ama ekli kodu (yerine doğrudan iletişim izinleri) yanlış bir sayfaya beni yönlendirin.

Benim app bağlantı: http://apps.facebook.com/woobook/

ve kaynak kodu:

<?php
// Facebook API inc
require_once "inc/facebook.php";

// API init
$cid = "162513840463126";
$asi = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
$facebook = new Facebook(array(
 'appId' => $cid,
 'secret' => $asi,
 'cookie' => true,
));
// Session
$session = $facebook->getSession();

if(!$facebook->getUser()) {
    header("Location:".$facebook->getLoginUrl(array("next" => "http://apps.facebook.com/woobook/", "canvas" => 1, "req_perms" => "user_status,publish_stream,user_photos"))."");
    exit;
}
?>

0 Cevap