PHP: timezone veri nasılsa damgaları içine gömülmüş mı?

0 Cevap php
date_default_timezone_set("Asia/Singapore"); // UTC +8
$dt = new DateTime();
$dt->setTimestamp(DateTime::createFromFormat('u', gmdate('u'))->getTimestamp());
echo $dt->getTimezone()->getName(); // Asia/Singapore
echo $dt->format('d M Y H:i:s'); // Correct local time

$dt->setTimezone(new DateTimeZone('UTC'));
echo $dt->format('d M Y H:i:s'); // Correct UTC Time
die;

Damgaları timezone verileri içeren merak ediyorum. 3. hatta sen bana UTC / GMT saati vermelidir gmdate() kullanıldığını görmekteyiz. Ama dilimini almak ve zaman datetime biçimlendirilmiş, onlar localtime vardır. Ben, henüz benim DateTime nesne timezones set oa UTC damgası verdi vermedi. Bu şekilde localtime dönüştürmek biliyordu. Saat dilimi verileri damgaları dahil eğer beni merak kılan

0 Cevap