"Isim" için `[50] adı eşleştirmek için PHP Düzenli İfade

0 Cevap php

Ben PHP fonksiyon preg_match ile çalışmak, biraz daha düzenli ifade yardım arıyorum. Ben şu dizeleri eşleşmesi gerekir;

  • string[50]
  • string

İdeal dönen dizi, bu gibi bir şey olacaktı;

  • string, 50
  • string

Any help would be appreciated :-) This was what I came up with but it doesn't remotely do what I expected with my little regex knowledge! /([a-z])+(\[[0-9]\])?/i

0 Cevap