Neden preg_match sonucu görüntülendiğinde değil mi?

0 Cevap php

Ben regex tarafından preg_match sonuçlarını göremiyorum! Nerede sorun?

preg_match('@^(?:http://)?([^/]+)@i',"'".$urls['url']."'", $matches);
    $host = $matches[1];
    preg_match('/[^.]+\.[^.]+$/', $host, $matches);
echo "from: <p id='long'>{$matches[0]}\n</p>";
}

Çıktı:

from:

0 Cevap