Trouble Apache PHP modüller eklenerek 2.2 Sunucu

0 Cevap php

Ben Apache 2.2 ve PHP 5.2.17 ile bir Windows 7 x64 makineyi çalıştırın

Ben httpd.conf dosyasında PHP dll eklemek çalıştığınızda zaman, apache başlatılamıyor.

Bu o httpd.conf içine koymak ediliyor nasıl

LoadModule php5_module "C:/php/php5apache2_2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php
PHPIniDir "C:/php"

Ben başarılı bir kurulum başardı ve daha önce PHP ile bir Apache sunucusu çalıştırmak, bu yüzden bu yeni değilim, ama bu doğru olduğundan eminim var.

0 Cevap