Php Sınıfta sorun açılış mysql bağlantısı

0 Cevap php

Ben yapıyorum sınama sitesinde mysql etkileşimleri işlemek için kendi sınıf oluşturmak için çalışıyorum. I () sınıf bildirimi içinde çalışmak mysqli_connect alınamıyor. Ben bu sözdizimi hatasıyla bir komut sınıfını kullanmayı deneyin, her zaman:

Ayrıştırma hatası: '(', ',' bekliyor veya sözdizimi hatası, beklenmedik ';' C: \ xampp \ htdocs \ Autoshop \ classes \ 7. satırda class_db.inc.php

İşte ben bugüne kadar sahip kodudur:

<?php 
class Db{
  private $host = 'localhost';
  private $db_user = 'username';
  private $db_pass = 'password';
  private $db_name = 'dbname';
  private $con = mysqli_connect($this->host, $this->db_user, $this->db_pass, $this->db_name) or die('failed to connect');

  public function valid_login($login_user, $login_pass){

    if(isset($login_user) && isset($login_pass) && ($login_user !== "") && ($login_pass !== "")){
      include('./includes/functions.php');

      $clean_lu = mysqli_real_escape_string($this->con, $login_user);
      $clean_lp = mysqli_real_escape_string($this->con, $login_pass);

      $login_query = "SELECT hash FROM users WHERE user_name='$clean_lu'";
      $login_results = mysqli_query($this->con, $login_query) or die('bad query');
      $login_hash = mysqli_fetch_array($login_results);

      if(isset($login_hash[0])){
        if(check_hash($clean_lp, $login_hash[0])){
          return true;
        }else{
          return false;
        }
      }else{
        return false;
      }
    }
  }

  mysqli_close($this->con);  
}
?>

Ben bu çizginin bakarak tutmak ve ben herhangi bir kötü sözdizimi bulamıyorum.

Bu gözümün önünde bulunuyor gerçekten çok basit bir çözüm ise ben özür dilerim, ben bütün bu geliştirici şeye oldukça yeni.

0 Cevap