PHP - Bir metinden ilk harfi izole

0 Cevap php

Ben (CSS ile) her makalenin ilk harfini stil istediğiniz bir dizi makale var.

Makaleler genellikle gibi, bir paragrah ile başlar:

<p> bla bla </p>

Peki nasıl bir <span> etiketi içinde bu metnin ilk harfini sarabilirdiniz?

0 Cevap