değerine karşı php referans

0 Cevap
 class Test {
   private $arr;
   function __construct() {
     $this->arr = array('test');
   }

   function getArr() {
     return $this->arr;
   }
 }
 $a = new Test();
 $b = $a->getArr();
 $b[0][0] = 'a';
 $s = $a->getArr(); 
 echo $s[0]

Yerine neden AEST bu eko testi yapar? Döndürürken PHP dizi dizi ve içeriğini kopyalamak mı? Nasıl ben dizeleri değiştirmek ve nesne yansıyan olabilir hangi bir dizi alabilirim?

0 Cevap