PHP url tanıma

0 Cevap php

Metin bir kullanıcı yazdığınız olmadığını nasıl kontrol edebilirim bir url?

Ben metin url olup olmadığını kontrol edin ve sonra dize içinde "youtube.com" olup olmadığını kontrol etmek istiyorsunuz diyelim. Daha sonra, ben "= watch? V" altdize arasında benim için ilgi bağlantı bölümünü almak istiyorum ve herhangi bir "&" parametreler onlar var yoksa.

0 Cevap