Bir veritabanı dizinde resim upload

0 Cevap

benim avatar klasörünü yüklemek veritabanı directory.image Image upload biraz sorun yaşıyorum ve sorunun kendisin sayfamı göstermek değil veritabanı id, adı tablo benim veri göstermek ama ImageLocation tablo benim directory.please göstermek değil ki herhangi bir biri ne benim kod sorun olup satırı belirtmek düzeltmek, söyledi

upload.php

<?php

 include("connecton.php");


 $_SESSION['username']="kyle";

 $username = $_SESSION['username']; if($_POST['submit'])
 {


   //get file attribute

   $name = $_FILES['myfile']['name'];
   $tmp_name = $_FILES['myfile']['tmp_name'];


   if($name)
   {

     //start upload process

      $location = "avatars/$name"; 
      move_uploaded_file($tmp_name,$location);

      $query = mysql_query("UPDATE users SET imagelocation='$location' WHERE username='$username'");

      die("Your avatar has been uploaded! <a href='view.php'>HOme</a>");
   }
   else
    die("Please select a file");


 }

 echo "Welcome, ".$username."!<p>";

 echo "Upload Your Image:

<form action='upload.php' method='POST' enctype='multipart/form-data'> 

 File: <input type='file' name='myfile'> <input type='submit' name='submit' value='upload!'>

 </form>

 ";

?>

view.php

<?php

  include("connecton.php");

  $username = $_SESSION['username'];

  $query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

  if (mysql_num_rows($query)==0)

  die ("User not found");
  else
  {

    $row = mysql_fetch_assoc($query);
    $location = $row['imagelocation'];

    echo "<img src='$location' width='100' height='100'>";


  }

?>

0 Cevap