PHP: Neden bu kod hatalı sıfır dönüyor?

0 Cevap php

Ben iki saat dilimleri arasında ofset, ama ben aşağıdaki kod ile I (sıfır) sanmıyoruz bir sonuç görüyorum hesap yapıyorum:

$datetimezone_london = new DateTimeZone('Europe/London');  
$datetimezone_client = new DateTimeZone('Australia/Canberra');  
$now_client = new DateTime("now", $datetimezone_client);  
$offset = $datetimezone_london->getOffset($now_client);  
echo $offset;

Ben dilimi dizeleri çevirmek, çalışır, ama kesinlikle yukarıdaki kodu çok çalışmak gerekir. Ne oluyor?

0 Cevap