Metin veritabanına girmek olmaz!

0 Cevap php

Ben aşağıdaki kodu vardır:

$log = "Pooled a football league game";
$database->adminActLog($log);

AdminActLog ....

function adminActLog($act)
{
    $q = "INSERT INTO ".TBL_ADMIN_ACTIVITY." VALUES (NULL, '$_SESSION[id]', '$act', DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 6 HOUR))";
    mysql_query($q, $this->connection);
}

Ben içine bu girmek için çalışıyorum alan varchar (255).

Sadece veritabanı girmiyor? Diğer alanlar doldurulur ediliyor?

Teşekkürler

0 Cevap