PHP kullanarak UTF-16/CJK karakter temizleniyor?

0 Cevap php

Onlar düz ingilizce olması gerekiyordu - bu, çünkü hataları veya dosyaların ziyade niyet yolsuzluk gibi görünüyor ama ben, UTF-16 olan benim bilgisayarda bazı dosyaları var. Bunlardan birini yükledi (here). Ben UTF-8 Firefox (viwe> Karakter Kodlama) olarak kodlama bırakırsanız o zaman anlamsız ton olsun (bkz: screenshot). Ben UTF-16 kodlamasını değiştirirseniz, mevcut CJK karakter bir grup hala var olsa da o, (screenshot2 bkz.) çok daha iyi görünüyor.

Ben tüm bu dosyaların geçmesi ve onları temizlemek istiyorum, ve muhtemelen (ben utf8_general_ci alfabe kullanan bir mysql tabloya içeriğini ekliyorsunuz olacak) utf-8 formatında kaydetmek istiyorum. Herkes PHP ile otomatik bir şekilde bunu nasıl biliyor mu? UTF-16 Görüntülemek eğer UTF-8 olarak görüntülemek için çalışırsanız tüm funky karakterlerin dosya görüntüler kurtulmak istiyorum, ve ayrıca tüm CJK karakterleri ekran istiyorum.

0 Cevap