Php posta İbranice konuyu gönderiliyor Klingonca'sı gidiyor ...?

0 Cevap php

Ben şöyle ibranice içerik / konu ile e-posta göndermek için çalışıyorum:

$to = 'email@email.com';
$subject = "איזה יום יפה היום"; 
$message = 'ממש יום יפה';

$headers = 'From: email@email.com' . "\r\n";
$headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";
mail($to, $subject, $message, $headers);

Ama ne konuda olsun Modern İbranice daha Klingon'muş. Mesajın kendisi o tüm berbat oluyor sadece bir konu, ince çıkar.

Ben ne yapabilirim? (Ben aldım herhangi kesmek açığım)

0 Cevap