MYSQL çekti verilere PHP aksan gösteriliyor

0 Cevap php

Ben temel bir şey eksik eminim, ama ben ne olduğunu çözemiyorum. Her şey Latin1 olduğunu varsayalım (ki ben bir şey belirtilmeyen veya değişmiş değil) varsayılan karakter takımı olmalıdır. Ben gereken tüm karakterler (en soruları utf-8 charset değişen yönelik görünüyor) Latin1 olduğu gibi bu ince olmalıdır.

Ben kopya kullanılmış ve karakter seti ile bir HTML sayfası yapıştırın = iso-8859-1 komut seçildiklerinde ince gösterir bir MySQL veritabanı içine acutes ve umlauts ile bazı harfler eklemek için. Ancak iyi bir PHP komut dosyası bu seçin ve tarayıcı kodlama olarak, sadece virgül veya kesme gibi göstermek iso-8859-1 ile gösterilecek.

ä = „ ö = ” é = ‚ á = (a blank)

Ben sadece gerçek php etiketleri aşağıda bu sesli harfleri kopyalayıp yapıştırın, bunlar doğru görüntüler.

0 Cevap