Statik yöntemi geri arama ile set_error_handler

0 Cevap php

I RTFM ama ben bu soruya herhangi bir güzel cevabını bulamadım, bu yüzden burada:

  • Can I call a static method as an error handler (for example: set_error_handler('error::function'))?
  • Tavsiye edilir?

0 Cevap